2014 Miami (Ohio) Baseball Schedule

2/14   Miami (Ohio) @ Arkansas State 6 pm
2/15   Miami (Ohio) @ Arkansas State 2 pm
2/16   Miami (Ohio) @ Arkansas State 1 pm
2/21   Miami (Ohio) @ Belmont 4 pm
2/22   Miami (Ohio) @ Middle Tennessee 12 pm
2/23   Miami (Ohio) @ Lipscomb 1 pm
2/28   Miami (Ohio) @ Davidson 6 pm
3/1   Miami (Ohio) @ Davidson 2 pm
3/2   Miami (Ohio) @ Davidson 2 pm
3/7   Miami (Ohio) @ Louisville 3 pm
3/8   Miami (Ohio) @ Louisville 12 pm
3/9   Miami (Ohio) @ Louisville 1 pm
3/11   Xavier @ Miami (Ohio) 6 pm
3/12   Miami (Ohio) @ Xavier 3 pm
3/14   Canisius @ Miami (Ohio) 3 pm
3/14   Dayton @ Miami (Ohio) 6:30 pm
3/15   Canisius vs. Miami (Ohio) (Dayton, Ohio) 3 pm
3/16   Miami (Ohio) @ Dayton 3 pm
3/18   Northern Kentucky @ Miami (Ohio) 6 pm
3/21 * Western Michigan @ Miami (Ohio) 6 pm
3/22 * Western Michigan @ Miami (Ohio) 3 pm
3/23 * Western Michigan @ Miami (Ohio) 1 pm
3/25   Miami (Ohio) @ Tennessee Tech 6 pm
3/26   Miami (Ohio) @ Tennessee Tech 3 pm
3/28 * Miami (Ohio) @ Central Michigan 3 pm
3/29 * Miami (Ohio) @ Central Michigan 2 pm
3/30 * Miami (Ohio) @ Central Michigan 1 pm
4/1   Miami (Ohio) @ Cincinnati 6:30 pm
4/2   Miami (Ohio) @ Indiana 6 pm
4/4 * Akron @ Miami (Ohio) 6 pm
4/5 * Akron @ Miami (Ohio) 3 pm
4/6 * Akron @ Miami (Ohio) 1 pm
4/8   Xavier @ Miami (Ohio) (Joe Nuxhall Classic) tba
4/9   tba @ Miami (Ohio) (Joe Nuxhall Classic) tba
4/11 * Miami (Ohio) @ Kent State 6 pm
4/12 * Miami (Ohio) @ Kent State 6 pm
4/13 * Miami (Ohio) @ Kent State 1 pm
4/15   Miami (Ohio) @ Eastern Kentucky 6 pm
4/16   Eastern Kentucky @ Miami (Ohio) 6 pm
4/18 * Miami (Ohio) @ Eastern Michigan 6 pm
4/19 * Miami (Ohio) @ Eastern Michigan 3 pm
4/20 * Miami (Ohio) @ Eastern Michigan 1 pm
4/22   Dayton @ Miami (Ohio) 6 pm
4/25 * Toledo @ Miami (Ohio) 6 pm
4/26 * Toledo @ Miami (Ohio) 3 pm
4/27 * Toledo @ Miami (Ohio) 1 pm
4/30   Indiana @ Miami (Ohio) 6 pm
5/2 * Bowling Green @ Miami (Ohio) 6 pm
5/3 * Bowling Green @ Miami (Ohio) 3 pm
5/4 * Bowling Green @ Miami (Ohio) 1 pm
5/6   Miami (Ohio) @ Ohio State 6:35 pm
5/9 * Miami (Ohio) @ Buffalo 3 pm
5/10 * Miami (Ohio) @ Buffalo 1 pm
5/11 * Miami (Ohio) @ Buffalo 1 pm
5/15 * Miami (Ohio) @ Ohio 6 pm
5/16 * Miami (Ohio) @ Ohio 3 pm
5/17 * Miami (Ohio) @ Ohio 1 pm